Russia banner
topBanner

Kaliningrad (Königsberg)`te Türkçe tercümanı

by Vladimir BELOZEROV
(Kaliningrad (Königsberg), Rusya)

Tercümanın Ismi: Vladimir - Kaliningrad'ta tercuman, Rusya

Kenti: Kaliningrad (Königsberg), Rusya

Diller:
Rusça (ana dili)
Türkçe (akıcı)

Erişilebilirlik:
Her gün hazır bulunuyor
Ücret: $10 / saat

İletişim Bilgileri:
E-post adresi: premieralatau1@mail.ru
Cep: 7 952 115 04 15


Eğitim:
1991-1995: Abay Üniversitesi, Kazakistan. Türk Dili ve Edebiyatı Fakultesi

Tercümanlık Tecrübesi:
20 yıl Türkçe –/ Rusça

Comments for Kaliningrad (Königsberg)`te Türkçe tercümanı

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 28, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Çok iyi
by: Anonymous

Süper

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tercuman Rusya.