Russia banner
topBanner

Kharkiv'de Tercüman

by Tatyana
(Kharkiv, Ukrayna)

Tercümanın ismi: Tatyana

Kenti: Kharkiv

Diller
Rusça (ana dili)
Ukraynaca (ana dili)
Türkçe (akıcı)

Erişilebilirlik
Her gün hazır bulunuyor

Ücret: $20 / saat

İletişim Bilgileri
E-posta adresi: t.lobachova (at) gmail.com
cep: +380 999 510 167

Eğitim
2004-2009: V.N. Karazin Kharkiv National Universitу

Tercüman Tecrübesi
1996-2013: Rucça-Türkçe, Türkçe - Rusça tercüman

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tercuman Ukrayna.