Russia banner
topBanner

Kharkivde Tercuman

by Muhammet Saparov
(Kharkiv)

SELAM. Arkadaşlar kendim Kharkovda yaşıyorum isteyene Türkçe-rusca tercümanlık ya da ders verebilirim.

Diller
Rusça (ileri)
Türkçe (ileri)


Erişilebilirlik
Her gün hazır bulunuyor

Ücret: $10 / saat

İletişim Bilgileri
E-posta adresi: muhammet.muhammet9@gmail.com
Telefon Num : +380992932049

2 seneden beri rehber olarak chalishiyorum

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tercuman Ukrayna.