Russia banner
topBanner

Kiev'de / Ukrayna'da Tercüman

by Quliev Ramil
(Ukraine)

İyi bir rehber ve çevirmen. Ukrayna'ya ziyaret sizin için olacak bir çok ilginç ve etkili!

Benim hakkımda Daha:
Verimlilik;
Sorumluluk;
Dürüstlük;
Bilgilendirici;
Dakiklik;

Yükseköğretim, ekonomik (Finans);

Ben çağrı için mutluluk duyacağız!
tel: +380976001710
E-posta: ram-trade@bigmir.net
Skype: ramil_guliev

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tercuman Ukrayna.