Russia banner
topBanner

Kişinev Türkçe Rusça İngilizce Romence Tercüman

by Dimitri Bey
(Chişinau, Moldova)

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Mezunu. Oturma: Kişinev.
Yaş 30, ciddi, güvenilir, memur

Tercümanın Ismi: Dimitri P.

Kenti: Kişinev, Moldova

Diller
• Rusça
• Türkçe
• Romence
• İngilizce

Erişilebilirlik
• Her gün saat 18:00 den sonra (mesai sonrası) ve haftasonu gün, gerekirse gece, boyunca.

Ücret: 10 Euro veya 15 ABD Doları/Saat

İletişim Bilgileri
• e-mail: birdimitri@gmail.com
• tel.: 373 7911 2112
• Skype: dexterplus2

Lisans: Gazetecilik, Yüksek Lisans: Türk Dili ve Edebiyatı

İş Tecrübesi: DJ'lik, Muhabirlik, Tercümanlık, İngilize ve Türkçe Ders

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tercuman Moldova.