Russia banner
topBanner

Minsk'de Tercümanlık-Rehberlik

by Ertuğrul
(Minsk, Belarus)

Belarusun başkenti Minsk'de iş seyahati veya tatil amaçlı gelen herkese tercümanlık, rehberlik, karşılama hizmetleri verebilirim. İstek üzerine konaklama amaçlı otel veya daire ayarlayabilirim. İş seyahati için gelenlere tercümanlık konusunda yardımcı olabilirim.

Telefon no : +375 33 345 8454
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009599105764
Mail adresi : e.beseoglu@gmail.com

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tercuman Beyaz Rusya.