Russia banner
topBanner

Moskova'da Tercüman

by Tamara Lukianova
(Moscow, Russia)

Türkçe-Rusça, Rusça-Türkçe Rusyada Moskova sehirde her türlü tercümanlık hizmeti veririm. Rusyada fuara katılacak olan Türk firmalar için, Moskovaya özel geziler için, önemli iş görüşmeler için düzgün ve doğru tercümeyle sizlere yardımcı olmak isterim. +7 926 020 75 22 Tamara

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tercuman Rusya.