Russia banner
topBanner

Odessa gezi

by Oguzhan
(Odessa -Ukraine)

Odessa'da tur rehberliği,tercümanlık, ticaret danışmanlığı yapmaktayım. Ticari prosedürler, firma kurmak,gezi,tatil,eğlence vb. Konularda rehberlik yapıyorum. Odessa Ulusal Milli Mechnikov Üniversite'si Ekonomi bölümü mezunuyum.
İletişim-whatsapp -viber: +38-063-181-43-15 Oğuzhan

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tercuman Ukrayna.