Russia banner
topBanner

''Odessa'da Tercüman''

by Lyudmyla V
(Odessa, Ukraine)

Odessa'da Tercüman - Genel Bilgiler


Tercümanın Ismi: Lyudmyla V


Kenti: Odessa, Ukrayna


Diller

Rusça (anadil)
Ukraynaca (anadil)
Türkçe (akıcı)
English (fluent)


Erişilebilirlik

Her gün hazır bulunuyor


Ücret: $20 / saat başı


İletişim Bilgileri

E-post adresi: missvoyage@live.ru


Eğitim: Istanbul Üniversitesi (Yabanci Diller Bölümü)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tercuman Ukrayna.