Russia banner
topBanner

Okan Kutsar

by Okan
(Rusya Voronej Moskova)

Aile bağılarım dolayisiyla Rus,Türk ve Moldova vatandaşlıklarım var.Rusça ve Türkçe ana dilim.uluslararasi iliskiler bölümünde yüksek lisans yapmaktayım.tercüme,rehberlik vb.konukarda yadrdımcı olabilirim.
Facebook:Okan Kutsar
whatssap:+7 920 220 69 08

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Tercuman Rusya.