Russia banner
topBanner

Saratov şehrinde tercüman

Ana dilim Rusça, Türkçe'yi hobi olarak kendi başıma başladım da 25 yıldan beri Rusya ve Türkiye’de yazılı tercümanlık ve sözlü rehberlik hizmetlerini veriyorum. İngilizce de biliyorum orta seviyede Farsça da. Email lidiakra @ list.ru, skype: gapmezanem, facebook: https://www.facebook.com/lida.krasov, tel. +79603440710.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Saratov Interpreters.